in

Melodier Direction Input Walkthrough for All Levels

For Melodier players, this guide provides you a direction input walkthrough for all levels, let’s check it out.

Introduction

Move with:
U = UP
D = DOWN
L = LEFT
R = RIGHT

Level 1 – 10

Level 1
DDRRRLevel 2
RDLevel 3
RDDLevel 4
UUURR RRRDD DUUUL LLLLL LDDD

Level 5
DDDRR RRRRL DUURR LLLLL LL

Level 6
UUUUU RRLLL RRRRL LLLLL

Level 7
URRRU URRRR RLLLL LDDLD LL

Level 8
RDDUU RRRRR DDLLL LLLLU UUUUL RRRRR RLLDD LLL

Level 9
UURRR RRRRR DDDLL LLL

Level 10
LLLLL DDUUU UDD

Level 11 – 20

Level 11
DDLUR RLULD DRUUR DLLevel 12
RUUUU LLDLR RRDRD UULUU RDRLL LLLLL DDDRR RRRLL UUULevel 13
ULLLL LLLLD DDUUU RRRRR DDDDD LLLRL LLUULevel 14
LLDDR RUURD DLLUL LRR

Level 15
UUULL LLRRR RDDLL LDRUU UULLL LLDRR RRDDD UUUUL LL

Level 16
DDDRR RRRUU UDDDL LLLUU LUULD DDRRR UDL

Level 17
DDDLL LLLLL LLLUU UURRR RRRRD DULLD UL

Level 18
DRRRR RRUUU DDULL LLUUR DDDDD R

Level 19
RUUUU RRDDL UULLL RRRDD D

Level 20
LLDDD DDLLL LLURR RRRRU UUULD DDDDL LLLLU U

Level 21 – 30

Level 21
ULLLL RRLDD UULLL LLLDR RRRRR RRLLL LLLLevel 22
DDDLL LRRUU UULLD DDLLL ULUUL LDDDD RRRRU UDRRR RRULL LLLLL LLevel 23
UUULL LLLDD DUUDD DRRRR RUUUU DDDDR LUDLL LLLUU RRRLevel 24
UURRR RDLDR RRRRU DLLL

Level 25
DDDUU RRRRR LLLLL DURRD LLRU

Level 26
RDURL DDDUU UUU

Level 27
LLLDL LLLLU RRRDD DLLLR UU

Level 28
DDDLL LULLD DDDRR RULLL UUUDR R

Level 29
RRRDR LLUUR RRRUL LDDDD RLLLU U

Level 30
LLDDL LLUUU URRRL LLDDD RDRRR RRLLL LLU

Level 31 – 40

Level 31
RDDDR RUUUU LLLDU RRLLL LDDUR LLLLLevel 32
RRLUU RRRUL LLDDD UURRD LLLevel 33
RRUUU ULLLL LLLLD LLDDD RRLLU UUUDD RRLevel 34
RRRRD DLLLL LLUUU DDDLL LUDDR RRRRR RDULL LLULL DU

Level 35
DDDDR RRDUL LLLUL LLLLD DRRRR LLLLU UUUUR RRRRD DDDRL UUUUR
RRLDL LLLLL

Level 36
UUUUL LLDLU RRRRD RLLRD DDLLL UUUUR RRRRR DLLL

Level 37
DDLLR RRLDU RRRDL URRR

Level 38
DDDDL LULLL LLDDD LLULU UUDDU UDRRU RLDDR LLUUR LDDDU R

Level 39
DDDDD DLLLL UUUUU LLLLU RRDDD RUUUL DDDUU URRLD DRLLU URLDD R

Level 40
URRRR RDDDR UUULL LLDDU URDDR UR

Level 41 – 50

Level 41
UDRRR RRRUU DDLLU UDLLLLevel 42
DRRRR RUUUU UULLL LLRRR RRRDD DDDDL LLLLL LUUDR RRLLU URRRD
DLLLLevel 43
DRDRR UURRR RLLLL DDLLU LUDDU RRRRR RDUUL LLDLL LDRRR ULevel 44
LLUUU UURRR RRDDD LLDDL LLUUD DDRRR LLUUD RRRDR LL

Level 45
RRRRD UUULL URDDD RRDLU UUUDL LDRDR RULL

Level 46
DRRRR RRRUL LLLUD DLLLL UUURR DDRRR RRRLL LLLLL

Level 47
ULLLL LLLRR RRRRL LLLLL LLDDD UUURR RRRRD ULLLL LLDDD RU

Level 48
DDRDR RRUUD DLLLU LLLDL LUDRR URUUL RRRRR DDDDU UULLL LDLDR
RRRLL U

Level 49
LUUUU RRRRR DULLL LLDUU RRRRR RLLLL LLDDD URRRR RULLL

Level 50
RRRDD DDRRU RURRR DDDDL UUUUU URLLL LDDDD LLLLU

Level 51 – 60

Level 51
DLLLL LDDRR RRLLL ULDUR RRLRL RLLLevel 52
DDDRR RRDLU ULLUR DDDDL LLLRR UUURU DDLevel 53
RRRUU URUDD DLLLL LLULU URRRDLevel 54
RRLLU DLLLL LUUUR LLLUU DRLDD DUURR DD

Level 55
RURRR DUUUR RRUUU LLLLR RDDDD LLUUU LDRR

Level 56
ULLLL DDLUR DDDRL ULRDD LURU

Level 57
LLDDL RUUDU LLRRD URLLL DRRRR LL

Level 58
UUULL LLLLL DLDLL RRDDR RDUUU RRDDU LLLLL LRRR

Level 59
RRRDD RRLLL DDLLU UUURR RRRRR LDDLL LDDRR RRLLL LLUUU

Level 60
DDLLL LLLUU UULLU DDDRR DDLUU UURRU RRLLL DRRRD DULLL DRUU

That’s all we are sharing today in Melodier Direction Input Walkthrough for All Levels, if you have anything to add, please feel free to leave a comment below, you can also read the original article here, all the credits goes to the original author Na

Persona 4 Arena Ultimax How to Fix the Resolution Issue

Have a Nice Death Basic Guide For Beginners (Discipline Your Employees)