in

Patrick’s Parabox Direction Input Walkthrough Guide

For Patrick’s Parabox players who are looking for solutions for each level, this is a direction input walkthrough guide, which will help you out.

Introduction

Boxes within boxes within boxes within boxes…

This guide will cover the solutions to each level (As I figure them out)
And how to unlock the other achievements along the way.

In the top left of each area, there is a level select, try it out.

Move with:
U = UP
D = DOWN
L = LEFT
R = RIGHT

Intro

1
UURRR DDUUU LLLL2
LLUUU URRDD DLDRR URDLD LLR3
UUURR DDDLD RRDRR ULLLL ULLDD RUUUL UR

4
RUUUL URRRR RRDRU UUUDD DDDDL LLL

5
DDLLL LULLD RRURD DRRRU U

6
UULLD DDLLR RURDD DDLLR RRRRU URRDD LLUUU URULL UUDRD LDDRR

7
RRRUU LLLDL LUURR DDDLL

8
DDRRD RUUUU DLURR URRDD LDDDD LLL

9
ULLDD LDRRR RDRRU LLLRR R

Enter

1
LLLDD RURUL LULDD DDDRD LLULL DRRRR RUR2
LUUUU ULDLD RURDD DRDLU UUUUR DRDLU LDDDR DLLLL ULLDR RRRRR
RUR3
LUULU RDDDD DLDRU URRRD RULUU ULDRD LLLLL L

4
RUULL LRDDD LUURU LLLLL

5 [Challenge]
ULDRR RDLLD LURUL LULLD RRRRD RRULD LUUDD DL

6
LULLU RRDRR RRDLL DLUUD RUULD DDRRD

7
DDLLL URULL UURDR DLLLL LLDLU UDLUR RURDL DRRRR RRDDR RR

8 [Challenge]
LUURR URDDR RULUL DDRDL ULLDD RUUUU LURRR RRRRU UDDLL LLLLU

9 [Challenge]
RUUUR DDDRD LLRRD LLUUU UULDD DDLLR RRDRU UULUR RRUU

10 [Challenge]
URRDU RRDDR DLRDL LLLDD LUUUL URLUR LURDD DDDDR RUDRR RULLL
DLUUU URR

11
RRRRR RRRDD RRUUU DDDLL UUUUR RRRUL LULDD DUURR RDLLL LLLLL
LLLLL UUL

12
DDRRR RRRRD DDRDD UUUUU ULLLU UULLR DDDDL LLUUU

13
DDDDU UULUR RUUUR RRRRR DDLLL L

14
RRDDD ULLLL LLLLR RRRUU

15
ULLDD DURRR DRRRL ULLLL LDDDU UURRR RRDRR

16
LUUUL URRRL LLLUU RRRUU DRDLL LULDD DLDRR LUUUU LLUUR RRUUR
DLLLL UL

17 [Challenge]
UURRR RRRUU RRRRR RUULL UUUUL URRRR RURRR DDDRR DDDDL DDRUU
UUUDL LLLLD DDDDR RU

18 [Challenge]
UURUL ULLDR RRRLL UURDL DDDDD RDDRU LLLDL URULU LDDLD DDR

Empty

1
UURDR RLLDD UULLR DRULL2
DLLLU URRRR ULLLL DLUUU DLURR RURDD3
LLLLD LUUUD DDDDU UUURR RR

4
LDLDR UURRR DLULD DDLDD RUUD

5 [Challenge]
LDDDR ULURR RRDRU LLLUR URDLD RDRUU LURLL DDDLU LURRD RUULU
URDDU URDDR D

6 [Challenge]
UULLD DDDLL LRRRR UUUUR DDDDR RRLLU LDLDD RUUUU U

7 [Challenge]
RRDRU UURUL DDLUD LLLUR RDRUR ULDLU UURRR LLULL LDRLD DRULU
RRRLL

8
LLLRU UUDRR RUUDL RRLDD DD

9
DLLLD RDRUU UDLLU RDDDR RURUL DLUUU LURLU RURDD DDUUU RDLUL
LDDRU UDDDD DD

10 [Challenge]
LUURD RRDLL LLDLL UDRRU LDLUR RRDLU RUULL DRRDR UUUUR ULLLL
URRRR RRRDR URUUL DDDL

11 [Challenge]
RDDLL URURD DRDLL LLLLD DDUUU RULLL UUDDD DDUUR ULLLL RDDDR

12
UUUUR LUUUD DDRDL LLUUL LURDR UUUDD DLLDR RURDL D

13 [Challenge]
LUUUU DDLLL LRDDD RRDDR DLULD DUUUU LUURR ULLDD DRRRR

14 [Challenge]
Infinity:
RRRUL DLUUU UU

Cycle:
LLLUU RRDDR RRRUL LDLUU U

Normal:
LLLDR RURDD DDUUU RRRUL RUULD LLLLL URRDR UUUDD RRRDL LRRDD
LLUDR URULD DR

Eat

1
UURRD DLDRU RDRDL LLL2
LULUU RURRD RDDLD LUUUD DLUUD DRRUU RULLL RRR3
LDLDD RLURU URRRD LLRRD DDLUU RULUL DULLD DRRLL URURD RRDDL
URULU LDDDU UULL

4
DRRUR DDULL DLDRR URDDD DRRDR LUUUU UUU

5
LDDRR DRUUU LURRR LDDDD DDLDU LLL

6
DDLDR RUUUU RDDDL DRLDD RRUUU LURRL DDDDL DULLL

7
RRRRD DLULL LDULL LDRRU RDURR RRDLL LULDU LLLDR RURDU RRDLU
LDDDD DDLDD RR

8 [Challenge]
ULLLD RRURD DDDUU RRRLL DLULD DURUU UURUL DLUUD RRUUL LLLLU
LDDDU URRRR DDRUR ULLLL ULDDU RRRRR RRDDD RRLUL DDUUU RRRRR
DDDDD DLLDL UUUU

9
RRRDD DRURU LLLLD DRUUR ULLUL DRURD DRDLD LUDLU RRDRU UURRU

10
RUURD DRDLL DLUUU UDDLU RRURD DDLDR LLL

11 [Challenge]
RDDDL ULURR RLDDR ULURR DRULL LUURD LDRRD RUUUD DRULL LDLUL
URRUR DDDLL LLD

12 [Challenge]
DRURD DDULL DRDLL LUURR RURDR DLLDL UDLLU RRRLL URRLL LURUR
DDDDU UURRD DRDLL ULDDD

13 [Side]
URRRR UUUUU ULLLL LLDLL URRRR RRRLL LDRUU URUUL DDDDD DLDDD R

Reference

1
LUULU LDDDU RRDLU LDDDU URRRR URRLL LUU2
LLLLU RRDRU UDDRD LLLUL DRRRR DLLLU LDDUU UURRR UULDR RRDR3
LDDDR UULUR RRDRU UDLLL LUUUR UULUR DDDDL DRURD DDLLL LLLLD

4 [Challenge]
ULLLD RRDRU URULL DDDLL LLULL UUUUU DDDDL LLULL RRRRD RR

5 [Challenge]
?

6 [Challenge]
?

7 [Challenge] (Available after 9)
?

8
DLLLL LLDLL LLLDL LLLLD LLUDR RUULL LLLDL LLLLD DLLUR RRRUR
RDLUR RRRUR RULDR RRRDR RDLUR RRU

9
RRUUD DDLLD DLURR DDDDR UUUUU DDLLL DLLUR DDDLL LDRRD RUUUU
UUDDD DDDLL DDLLL DLRUR RRUUU ULL

10 [Challenge]
RRRRR UURRR RRRDL LLDLU LRRUL LRDDD DRRRR ULLLL LDLUU ULLLL
DLURD DDDDR DDLRU ULLDD DDRDL DLUUL URDDD RDDDD LDDDR DLULD
DDULD RURUU UUUUU RUUDD DDLLD DRUUU URUUU UUUU

11 [Side]
RDDDR ULLLD DRDDU LUUUU RRDRR LLLLL ULDLU URURD DDLLD RDRUU
UULUR RRDRU UDRRD RLULL LLLUU URUUD DDDDR DLLLL LULDD LD

12 [Side]
DLLLD RRDRU UDDRU URULL LRRUL DDDRD LULDD UUURU ULUUL DLLRU
UUURU ULUUR DLLLL UULLL

Swap

1
RDDDR DLUUU LLDLD RURDD DRDLL LLLLL LDDRR RDRUU LURRR URDDR
DLLRR RU2 [Solution by: aoJim]
RRRDD DLUUL LLLLD DRRUR DDRDL DLUUR RULLL LLLLL DLURR RRRUL DDDLD RRURD DDLDR RDRUU UDLLL UURDL DRRRR RLLLL LDD3 [Challenge] [Solution by: aoJim]
URUUR DLDDR DRUUL ULDDD UULLU RRRRR RRLLL LLDDD DUUUU RRRRR DRUUU UUURR DDDRD LLULD DDLDR L

4 [Challenge] [Solution by: aoJim]
UUURU ULDDD RDLDL LUUUR UULDD DDLLD RDRRU DLLUR DRUUU URUUL LLDDL LLLUR RRDRU LURRR DDDUU RRULU LDRDL LRDDD UUUUU LLLDD RRRDR URULL LLLDL URULL LRRRR DRRDL UULUR URDDD DDDDD

5 [Challenge] [Solution by: aoJim]
DRDRU RUUUL LDDLL LDRRR RLLUU ULDLD RRRRR LDDRU LURRR LRURR RRDDR DLLLU LLUUR DURRR DLULL DURRD LULDD DDRDL RDLRD LDLUU UUULU RDRUU ULLDR DDDDR UUULD RRDRU URULL LLLLD DDDLU RDRUU UR

Center

1
RRRRR RUULL LLLUL LDRRR RRDDR2
LLLLL ULDRD DRRRU RLLLL UL3
DRRUU LURRR RRURD DDDLD DRUUU RULLL LLLLL

4
LLLLL LLULD DDRRR RRULD DDLDR RRRDR UURRD

5 [Challenge]
UULLL LDDDD DDDLD RRRRU RDLDD RUUUR RD

6
DDRRR LLLLR RRRUU UUUUR UULDD UUUUR RRDR

7 [Challenge]
LDDDU UUULD RDDDR RRRRR LUUUU DDLDR UUURR RRRDR UULUR DR

8
RDDLU RULLL LLLUU RUDDL DRRUR LLLLD DRRRR R

9
LDDRR RRURR RDDLU UUULU UURUR DDRDL LLLL

10 [Challenge]
DDRRU UURRU UULLU LDLLD DRDDL LUURR RRDDR

11 [Challenge]
DDLUL URRRR UULDL DRRRU RDLDR LLLLU ULDLD RRRRR URDDL DRLLL
DLDRR UUURD DDRRR

12 [Challenge]
UULDD DDURD LLLUL UUDDD DRRRL LLLLL LLURD RUUUU R

13 [Challenge]
RDDUL LLDRR URDRD LLLUL DLDRU RLDDD ULURR RRURD DDDLD DRRRL
LLURR UUUUU UR

14 [Challenge]
LLDUU LLDDR RRDLL LULLD DRULU RDRRR UUULD DRDLU LDDDR DLUUL
LLDRR RLLUR RURR

15 [Side]
RRRDD LLURD RDDLL LLURD DDUUU LDRRD RRRUL LLLLL RUUUR

16 [Side]
?

Clone

1
DDDDD RRUUU URRUR DDDDU UULLL DDDDL LUUUL U2
UULLL LDDUU URRRR URLRR RUUUU RRRUD UUUUR ULDLU LLU3
RDDLU LDDRR DLLLD LLULR DRDDL UUDDD

4
LUUUR DDLDR DRURR RUUUL LLLLL ULLDL LLLLD LUUUU DRRUU LLDDD
LLLLD LLULL LDDDL LLDDD DLLUU

5 [Challenge]
Epsilon:
DDLUU UU

Normal:
LLURR URDDD LDRRR LLLLL URRDR UUUUD UUUDD LLLLU UUURL

6 [Challenge]
Push against yourself: (Needs confirming)
LDDDR ULURR DRUUU URRDL UUULD DDDD

Normal:
LDDDR ULURR DRUUU URRDL ULUUU URULD LUUUU U

7
RDLUU LURRD DDDLL DLRR

8
ULDDR UULUR RRRRL LDDDU DLLLL DDDRR LLLL

9
LDDRU RDDDD LDRRR RRURD LDRRR DDR

10
UULLD DDRRD DDDLD RURDL UUUUR ULLLL

11
?

12 [Challenge]
?

13
UURRR DDDRR LLLLL RDDDL LRRRR RRLLL DDDLL LLLDD R

14
RRRRD LLLRR RRLDD DRRRR RURRU URRRU RRDRU RUURL DDLLL LDRUU
RRRUR RUURR RURRD DR

15
?

(WIP)
More coming soon
That’s all we are sharing today in Patrick’s Parabox Direction Input Walkthrough Guide, if you have anything to add, please feel free to leave a comment below, you can also read the original article here, all the credits goes to the original author Na

Hero’s Hour Powerful Start Guide with Tier 1 Units

DEVOUR Baisc Strategies And Tips for All Players

DEVOUR The Town CO-OP Normal & Diffcult Mode